Secretariat

Vandevoorde Veronique
VIB-Ghent University Center for Inflammation Research
Technologiepark-Zwijnaarde 71
B-9052 Ghent (Zwijnaarde) Belgium
Tel: +32-(0)9-33-13682
 

 

 

 
our building